1. Home
  2. Bộ Panme đo trong đường ống IMJ-MJ dòng 339- Loại ống nối dài

Bộ Panme đo trong đường ống IMJ-MJ dòng 339- Loại ống nối dài

media
Thông tin sản phẩm

Đây là Panme đo trong có ống nối dài với những tính năng sau:

  • Phần nối dài có thể thay thế, dạng ống rỗng.
  • Mặt đo phủ cacbua
  • Loại điện tử có đầu ra dữ liệu
  • Khả năng chống nước và bụi tốt (cấp bảo vệ IP65) giúp thiết bị có thể sử dụng trong môi trường gia công và có nhiều chất lỏng.
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm