1. Home
  2. U-WAVE Bluetooth

Hệ thống thông tin không dây dữ liệu đo lường

U-WAVE Bluetooth

media
Thông tin sản phẩm

Tính năng: 

  • Truyền dữ liệu qua Bluetooth cho phép truyền dữ liệu đo lường không dây từ pan-me và thước cặp điện tử tới PC, điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị đầu cuối khác.
  • U-WAVE hiện khả dụng với công nghệ không dây Bluetooth®. Không cần đầu thu, một PC có thể kết nối tối đa bảy thiết bị với U-WAVE -Bl Bluetooth ® của Mitutoyo. Đối với các vấn đề sử dụng tại khu vực sản xuất có điều kiện không thuận lợi, chúng tôi cung cấp các mô hình chống bụi / chống nước.
  • Truyền dữ liệu qua Bluetooth® không chỉ cho phép giảm chi phí, vì không yêu cầu thiết bị thu chuyên dụng thông thường, mà còn cải thiện khả năng hoạt động.
  • Khoảng cách truyền dữ liệu là khoảng 16 m trong không gian mở và khoảng 10 m trong môi trường nhà máy.
  • Phần mềm ứng dụng để truyền dữ liệu đo lường sang điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc PC.
Video
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm