1. Home
  2. U-WAVE Fit
Sản phẩm nổi bật
media

U-WAVE fit

Hệ thống truyền dữ liệu không dây cho thước kẹp và pan-me

Measurement Data Management

Convenient data collection tool and quality control software

HIỆU QUẢ CAO HƠN
media

Có thể thu thập dữ liệu bằng một thao tác ấn nút duy nhất! Vì không cần nhập dữ liệu thủ công nên sẽ không xảy ra sai sót.

QUẢN LÝ DỮ LIỆU TẬP TRUNG
media

Dữ liệu đo lường có thể được quản lý tập trung! “Trực quan hóa chất lượng” giúp ngăn ngừa việc tạo ra các sản phẩm lỗi!

HIỆU QUẢ GIẢM CHI PHÍ
media

Dễ dàng kết nối với thiết bị đo điện tử hiện đang được sử dụng! Cấu hình hệ thống có thể giúp giảm chi phí ban đầu và chi phí vận hành.

Video
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm