1. Home
  2. U-WAVE Navi

Hệ thống thông tin di động dữ liệu đo lường

U-WAVE Navi

media
Thông tin sản phẩm

Tính năng:

Chỉ khả dụng đối với thiết bị Android, U-WAVEPAK NAVI hướng dẫn người dùng trong suốt quá trình đo. Bằng cách sử dụng hình ảnh, ứng dụng cho bạn biết vị trí và cách đo cũng như thứ tự hay loại thiết bị cần sử dụng.

Video
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm