1. Home
  2. Dụng cụ hiệu chuẩn đồng hồ so cơ UDT-2 dòng 170

Dụng cụ hiệu chuẩn đồng hồ so cơ UDT-2 dòng 170

media
Thông tin sản phẩm

Dụng cụ hiệu chuẩn đồng hồ so cơ này có những tính năng sau:

  • Sản phẩm cho phép người dùng kiểm tra các đồng hồ so cơ, đồng hồ so chân gập, đồng hồ đo lỗ chia độ 0.01mm.
  • Các đồng hồ đo lỗ có thể được hỗ trợ cả loại ngang và dọc.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm