1. Home
  2. Thước đo góc loại phổ thông Dòng 187

Thước đo góc loại phổ thông Dòng 187

media
Thông tin sản phẩm

Bộ hiệu chuẩn đo góc loại phổ thông này có những tính năng sau:

  • Là bộ hiệu chuẩn đo góc có độ chính xác cao cho phép người dùng thực hiện các phép đo góc chính xác của máy móc, khuôn mẫu và đồ gá.
  • Có thể gắn sản phẩm vào thước đo chiều cao.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm