1. Home
  2. Bộ hiệu chuẩn thước đo chiều cao loại phổ thông Dòng 515- Có thể được sử dụng theo phương dọc và phương ngang

Bộ hiệu chuẩn thước đo chiều cao loại phổ thông Dòng 515- Có thể được sử dụng theo phương dọc và phương ngang

media
Thông tin sản phẩm

Bộ hiệu chuẩn thước đo chiều cao loại phổ thông này có những tính năng sau:

  • Có thể sử dụng sản phẩm để hiệu chuẩn và điều chỉnh dụng cụ đo chiều cao và các dụng cụ đo lường khác.
  • Các model có hai mặt đo xếp so le trên cùng một mức, một mặt trên và một mặt dưới.
  • Sản phẩm được đựng trong thùng gỗ.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm