1. Home
  2. Panme phổ thông dòng 116

Loại mỏ đo có thể thay thế

Panme phổ thông dòng 116

media
Thông tin sản phẩm

Nên sử dụng Panme phổ thông này với các đầu có thể thay thế. 

Thiết bị này có những tính năng sau đây:

  • Đầu đo di động không xoay của thiết bị này chấp nhận 07 loại mỏ đo/đầu đo di động tùy chọn, có thể thay thế (bao gồm loại phẳng, hình lưỡi gà, nhọn, dạng lưỡi dao, dạng đĩa và dạng dẹt), cho phép bạn sử dụng trong nhiều phạm vi ứng dụng khác nhau.
  • Có sẵn các mỏ đo/đầu đo di động tùy chọn để đo ren (có đầu đo hình chữ V hoặc hình nón).
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm