1. Home
  2. Công cụ nhập liệu qua cổng USB

Thiết bị nhập dữ liệu đo lường

Công cụ nhập liệu qua cổng USB

media
Thông tin sản phẩm

Công cụ nhập liệu này cho phép kết nối trực tiếp thiết bị đo điện tử với cổng USB mà không cần thêm phần mềm.

Dữ liệu đo lường được chuyển đổi thành mã bàn phím, cho phép tương tác với bất kỳ chương trình nào như Microsoft® Excel® làm việc với các đầu vào bàn phím (HID).

Bằng cách thêm phần mềm USB-ITPAK tùy chọn, sản phẩm còn cung cấp các tính năng bổ sung sau.

  • Phép gán COM cố định trong Microsoft® Windows® dưới dạng kênh nhận dạng (VCP).
  • Tạo trang tính Microsoft® Excel®.
  • Đầu vào đa kênh cho các giá trị đo, Microsoft® Excel®.
  • Yêu cầu dữ liệu có thời hạn.
  • Có thể cắm 20 cáp thông qua một bộ chia USB tiêu chuẩn.
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm