1. Home
  2. USB-ITPAK

Phần mềm Thu thập Dữ liệu Đo lường

USB-ITPAK

media
Thông tin sản phẩm

Tính năng:

  • USB-ITPAK là phần mềm điều chỉnh và thu thập dữ liệu để thu thập dữ liệu từ các thiết bị đo lường có đầu ra Điện tử / Điện tử 2 để nhập dữ liệu vào Microsoft® Excel®.
  • Có thể sử dụng cáp kết nối trực tiếp qua cổng USB, hệ thống truyền dữ liệu không dây U-WAVE và bộ điều hợp USB Footswitch để gửi dữ liệu đến trang tính Microsoft® Excel®.
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm