1. Home
  2. Thước kẹp du xích dòng 531 - khóa bằng ngón tay cái

Thước kẹp du xích dòng 531 - khóa bằng ngón tay cái

media
Thông tin sản phẩm

Thước kẹp xu xích này có khóa bằng ngón tay cái, nó chỉ di chuyển khi bạn ấn khóa gắn lò xo bằng ngón cái.

Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm