1. Home
  2. Panme đo dây dòng 147

Panme đo dây dòng 147

media
Thông tin sản phẩm

Panme đo dây này rất dễ sử dụng, khả năng đo chính xác và có những tính năng sau đây:

  • Được thiết kế để cho độ dày của dây.
  • Bạn cũng có thể sử dụng nó để đo đường kính của quả bóng nhỏ.
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm