1. Home
  2. Khối ZERO CERA

Căn mẫu sứ dãn nở nhiệt thấp

Khối ZERO CERA

media
Thông tin sản phẩm

Đây là loại căn mẫu sứ có độ giãn nở cực thấp. Các khối ZERO CERA có những tính năng sau:

  • Nhiệt độ giãn nở là 20 ± 1 ° C nhỏ hơn 1/500 so với thép.
  • Hầu như không có sự thay đổi trường kỳ nào về kích thước hoặc hệ số giãn nở nhiệt.
  • Nhẹ và dễ dàng thao tác
  • Không bị gỉ.
  • Không có từ tính.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm